Loading ...

ลงทะเบียนและเข้าใช้งานด้วยระบบ Google+ หรือ Facebook


  • เพื่อความสะดวกอีกระดับของการเข้าใช้งานโดยท่านไม่ต้องสร้างรหัสผ่านหลาย ๆ ชุดในแต่ละเว็ปไซด์ให้ยุ่งยาก
  • ท่านสามารถสมัครสมาชิกและเข้าใช้งานอย่างรวดเร็วผ่าน Google+ หรือ Facebook ระบบจะทำการเชื่อมต่อและรับข้อมูลอัตโนมัติ
  • อย่างไรก็ตามข้อมูลที่เชื่อมต่อจะสามารถนำมาใช้ได้ต่อเมื่อท่านอนุญาติและท่านมีสิทธิในการเปลี่ยนแปลงแก้ไขข้อมูลส่วนตัวของท่านรวมถึงยกเลิกการเชื่อมต่อตลอดเวลา
  • กดที่รูป Facebook หรือ Google+ เพื่อเข้าใช้งาน (Login)

เข้าใช้งาน (แบบธรรมดา)


 
 
    
  • หากท่านเลือกลงทะเบียนเข้าใช้งานผ่าน Facebook หรือ Google+ แล้ว ท่านไม่จำเป็นต้องลงทะเบียนผ่านช่องทางนี้อีก
  • แต่ถ้าหากท่านยังไม่มี Facebook หรือ Google+ ท่านสามารถเลือกลงทะเบียนใหม่โดยกดที่ Link ด้านล่างนี้

ลงทะเบียนสมัครสมาชิก