Loading ...

เลนส์มือหมุน Mamiya


Mamiya / Sekor 55mm f1.4(Mamiya)

สภาพโดยรวม : (เกรด B)
เลนส์สภาพดี ใช้งานได้สมบูรณ์ มีรอยขีดข่วนจากการใช้งานปกติบริเวณรอบ ๆ ตัวเลนส์

สภาพกระจก
กระจกเลนส์สมบูรณ์ ไร้รอยขีดข่วน

สภาพกลไกการทำงาน
โฟกัสและรูรับแสงไหลลื่นเหมือนเลนส์ใหม่ ชิ้นส่วนภายในแน่นหนา ไม่มีเสียงเลนส์ภายในเคลื่อนไปมา

สภาพความสวยงามภายนอก
สภาพตัวเลนส์ด้านนอกผ่านการใช้งาน มีรอยขีดข่วนหรือสีหลุดที่สังเกตุได้ง่ายทั่วไปตัวตัวเลนส์

รหัสเลนส์ (Serial) 85853
ของที่ขายพร้อมกับเลนส์ ฝาหน้าเทียบ ฝาหลังเทียบ
ประเภทเลนส์ Normal
ระยะ (mm.) 55
รูรับแสง (f-stop) 1.4
สภาพเลนส์โดยรวม B เลนส์สภาพดี ใช้งานได้สมบูรณ์ มีรอยขีดข่วนจากการใช้งานปกติบริเวณรอบ ๆ ตัวเลนส์
สภาพชิ้นแก้ว (ทั้งนอกและใน)
กลไกการทำงานของเลนส์
ความสวยงามภายนอก

Mamiya / Sekor 55mm f1.4 (Mamiya)

Serial NUMBER: 85853

¤7,100.00 บาท        
คะแนนสะสมที่ได้เมื่อซื้อเลนส์นี้ 355  


สอบถาม / ปรึกษาการใช้งาน : Email: [email protected]    


รายการ เลนส์มือหมุน

Click

Minolta 55mm f3.8 + ท่อต่อ และ แหวนกลับ (MD)

¤8,800.00 บาท
Click

Rollei HFT 50mm f1.8 (Rollei)

¤7,200.00 บาท
Click

Nikkor-S 55mm f1.2 (Ai)

¤14,550- ¤12,750.00 บาท
Click

Nikon 50mm f1.4 (Non-ai)

¤5,400.00 บาท
Click

Carl Zeiss Sonnar 135mm f3.5 (M42)

¤6,950.00 บาท
Click

Carl zeiss tessar silver 50mm f2.8 - 8 blade (Exa)

¤5,800.00 บาท
Click

Nikon 50mm f1.4 (Ai-s)

¤5,200.00 บาท
Click

Mamiya / sekor 55mm f1.8 (M42)

¤5,700.00 บาท