Loading ...

เลนส์มือหมุน Mamiya


Mamiya / Sekor 55mm f1.4(Mamiya)

สภาพโดยรวม : (เกรด B)
เลนส์สภาพดี ใช้งานได้สมบูรณ์ มีรอยขีดข่วนจากการใช้งานปกติบริเวณรอบ ๆ ตัวเลนส์

สภาพกระจก
กระจกเลนส์สมบูรณ์ ไร้รอยขีดข่วน

สภาพกลไกการทำงาน
โฟกัสและรูรับแสงไหลลื่นเหมือนเลนส์ใหม่ ชิ้นส่วนภายในแน่นหนา ไม่มีเสียงเลนส์ภายในเคลื่อนไปมา

สภาพความสวยงามภายนอก
สภาพตัวเลนส์ด้านนอกผ่านการใช้งาน มีรอยขีดข่วนหรือสีหลุดที่สังเกตุได้ง่ายทั่วไปตัวตัวเลนส์

รหัสเลนส์ (Serial) 85853
ของที่ขายพร้อมกับเลนส์ ฝาหน้าเทียบ ฝาหลังเทียบ
ประเภทเลนส์ Normal
ระยะ (mm.) 55
รูรับแสง (f-stop) 1.4
สภาพเลนส์โดยรวม B เลนส์สภาพดี ใช้งานได้สมบูรณ์ มีรอยขีดข่วนจากการใช้งานปกติบริเวณรอบ ๆ ตัวเลนส์
สภาพชิ้นแก้ว (ทั้งนอกและใน)
กลไกการทำงานของเลนส์
ความสวยงามภายนอก

Mamiya / Sekor 55mm f1.4 (Mamiya)

Serial NUMBER: 85853

¤7,100.00 บาท        
คะแนนสะสมที่ได้เมื่อซื้อเลนส์นี้ 355  


สอบถาม / ปรึกษาการใช้งาน : Email: [email protected]    


รายการ เลนส์มือหมุน

Click

Nikon UW 20mm f2.8 (Nikonos)

¤5,200.00 บาท
Click

Rolleinar-MC 135mm f2.8 (Rollei)

¤6,900.00 บาท
Click

Olympus 80mm f4 Macro Bellow (OM)

¤7,850.00 บาท
Click

Olympus 50m f3.5 Macro (OM)

¤5,800.00 บาท
Click

Vivitar Series 1 70-210mm f2.8-4 #2 (MD)

¤9,800.00 บาท
Click

Sears 55mm f1.4 (M42)

¤6,250.00 บาท
Click

Pentacon 200mm f4 - 15 Blade (M42)

¤5,400.00 บาท
Click

Fujinon 50mm f1.4 (M42)

¤9,900.00 บาท